ÚLTIMAS SENTENCIAS

NOMBRE/DESCRIPCIÓN NRO. FECHA TRIBUNAL PALABRAS CLAVES CCD
X-KR-05/42 14/12/2006 Corte de Bosnia-Herzegovina Sección I de Crímenes de guerra m GABELA (ČAPLJINA) (CANTÓN HERZEGOVINA-NERETVA) (FEDERACIÓN DE BOSNIA-HERZEGOVINA)

1